el nostre valor afegit

Els nostres serveis en els procediments concursals van des de la realització d’una profunda anàlisi de la situació financera en què es troba l’empresa concursada, a l’estudi i la creació d’un pla estratègic per poder optimitzar el funcionament de l’empresa.

D’una manera més esquemàtica, els nostres serveis es resumeixen:

serveis

N

Gestió d'insolvències de diferent dimensió

N

Elaboració de plans d´insolvència

N

Gestió dels interessos dels creditors i del sanejament

N

Procuració en processos amb un deutor en possessió

N

Gestió nacional i internacional

N

Dret laboral lligat a insolvències

N

Reestructuracions

N

Venda d'unitats de negoci

N

Venta per lots

defensa

Els nostres serveis en matèria concursal no es limiten únicament a l’Administració concursal pròpiament dita, sinó que a més defensem els seus interessos, ja sigui com a creditor o com a deutor d’un procés concursal.

Com a advocats del deutor, prestem assessorament en el moment previ i al llarg de tot el procediment concursal.

Per la seva banda, a la defensa dels creditors prestem els nostres serveis en la gestió de crèdits concursals, la impugnació d’informes, resolució de contractes, defensa en accions de reintegració, etc.

Assesorament

Durant el període preconcursal negociem amb creditors i adoptem les mesures de reestructuració financera necessàries per evitar el concurs; realitzem una anàlisi de l’estructura laboral de la societat, quins són els efectes de la possible declaració d’un concurs, les fonts de finançament possibles i determinem quins seran els costos del procediment.

Al moment del concurs, oferim un assessorament integral durant tot el desenvolupament del procediment concursal.

CONTACTA amb nosaltres

5 + 5 =

Madrid

C/ Génova 15 – 1º cha.
28004 Madrid
Tel.: +34 91 443 08 02
Fax: +34 91 443 08 09

Barcelona

C/ Balmes 92 – 1º 2ª B
08008 Barcelona
Tel: +34 93 487 12 28
Fax: +34 93 487 31 41